Transport Management

Logent som din transportpartner. Vi fungerar som kundens logistik- och transportavdelning där vi som långsiktig partner utformar, administrerar och löpande effektiviserar godsflöden.

Samarbetet inleds med en Transportanalys där förbättringspotentialen fastställs. Transport Management är en oberoende aktör, med unik kompetens och globalt nätverk. Effekterna av att samarbeta med oss är reducerade transportkostnader, reducerad administration och ökad kontroll.

Om du är befintlig kund hos Logent Transport Management kan du logga in på dina sidor här: Logga in

Logent är en oberoende aktör som tillsammans med kunden tar ett helhetsgrepp över kundens transportlogistik, på strategisk nivå såväl som mer operativ nivå. Vi fungerar som kundens logistik- och transportavdelning där vi som långsiktig partner utformar, administrerar och löpande effektiviserar godsflöden, och effekten är:

 • Reducerade transportkostnader
 • Minskad administration
 • Minskad börda för kunden genom att Logent tar alla kontakter med transportbolagen
 • Enkelhet: En kontakt – ett system – en faktura
 • Logents oberoende transportanalys ger en överblick av nuläget samt identifierar förbättringspotential
 • Logents unika och väletablerade globala logistiknätverk hanterar alla transportslag
 • Oberoende säkerställer val av optimal lösning
 • Optimering utifrån kostnad, flexibilitet, ledtider och kvalitet
 • Reduktion av transportkostnader
 • Tillgång till Logents unika kompetens och logistiknätverk
 • Implementering av effektiva flöden
 • Reduktion av transportkostnader
 • Effektiv transportadministration som styrs och stöds av erfarna transportspecialister
 • Modern IT-lösning som visualiserar era flöden
 • Enkelhet – en kontakt, ett system, en faktura
 • Reduktion av transportkostnader genom att Logents fakturakontroll identifierar och korrigerar eventuella fel på transportfakturorna
 • Avlastning av intern logistikavdelning
 • Fakturakontroll minimerar administration, kostnad och säkerställer rätt kvalitet
 • Partnerskap med Logents specialister för kontinuerlig utveckling
 • KPI-rapportering, analys, SOP, utbildning etc.

Vill du veta mer får du gärna kontakta oss

Exempel på kundsamarbete

Logent har flera kunder/partners där Logent har designat, implementerat och nu driftar en Transport Management-lösning som säkerställer kostnadseffektivitet såväl som effektiva administrativa processer.

Gemensamt för kunduppdragen är att kundföretagen sparar mycket tid i orderadministration, transportbokningar och fakturahantering. Alla dessa samarbeten inleddes med en Transportanalys som specificerade de initiala effekterna för kunden.

Kommentar från en av våra kunder

”Tidigare lade vi mycket kraft på att fundera HUR vi skulle lösa olika logistiska problem, det gör vi inte längre. Numera frågar vi inte hur, utan bara NÄR är det klart”

 

För andra intressanta kund case klicka på loggorna nedan

Partnerskap med Försvarsmakten:

Försvarsmakten och FMV har omfattande materialflöden. Årligen hanteras över 70 000 sändningar vilket avser både inrikes- och utrikestransporter samt avancerade specialtransporter; allt med högt ställda kvalitetskrav i alla led och under specifika förutsättningar. Detta har tidigare hanterats på olika sätt inom organisationen och via olika samarbetspartners.

Logent har etablerat ett kontrolltorn med moderna tekniska lösningar som sköter upphandling av transportbehov samt daglig drift och löpande utveckling. Den totala lösningen har gett en effektivare logistikprocess med lägre kostnad, stärkt kvalité samt förbättrad styrning och kontroll.