STAFFING

Vi er spesialister på bemanning innen lager, logistikk, distribusjon og industri.
Vi tilbyr våre kunder rett kompetanseprofil, til rett tid, til rett markedspris.

Å leie inn en konsulent gjennom oss har mange fordeler, for eksempel ved midlertidige arbeidstopper eller ledige stillinger. Vi har ansvar for ansettelse og tildeler konsulenten en konsulentleder som holder tett dialog med både konsulenten og deg som kunde.

Vi tilbyr også spesialistkompetanse av nøkkelpersonell og ledere som dekker midlertidige behov, som ofte er i et prosjekt eller hvor det mangler en leder inntil en er rekruttert. Vi kaller det interim.

La oss gjøre hverdagen din enklere med riktig metode og rett kompetanse!

0
Kontor
0+
Bedriftssteder
0+
Ansatte

Logents tre nivåer for samarbeid

Å bemanne en virksomhet med rett kompetanse til rett pris er en balansegang mellom kontinuitet og fleksibilitet, samt kostnadseffektivitet og kompetanse. I tillegg er det juridiske forhold å ta hensyn til, spesielt ved valg av bemanningsløsning. Med Logent som partner vil du tilfredsstille nye lovendringer. Som logistikkpartner er vi vant til å være strikken som tilpasser seg våre kunders volum og etterspørsel. Vi er logistikkere og vet at vareflyten varierer, avhengig av mange dynamiske faktorer.

Driftsavtale

 • Outsourcing vegg-til-vegg
 • Sentrale prosjekt- og utviklingsressurser
 • Logent har operativt driftansvar
 • Logent Management lokalt
 • Logent etablerer et eget dedikert produksjonsselskap

Enterpriseavtale

 • Outsourcing av deler av produksjonsvirksomheten/forsyningskjeden
 • Involvering av sentrale ressurser ved utvalgte punktinnsatser
 • Tydelig resultatansvar/stykkpriser
 • Fleksibilitet & skalerbarhet

HR Business Partner

 • Tradisjonell bemanningsavtale
 • For selskaper med tariffavtale
 • Vikarbasert bemanning
 • Ressurser fra Logent sine divisjoner Produksjon og Warehousing

Bemanningsprosess

Vi jobber kontinuerlig med å styrke vårt kunde- og kandidattilbud. For å kunne gjøre det er det nødvendig at våre ansatte har god kunnskap om hvordan arbeidsmarkedet er i endring, og det er derfor viktig at vi kan være smidige i bemanningsprosessen. Gjennom kontinuerlig dialog med våre kunder og kandidater oppdaterer vi oss på hva som etterspørres på arbeidsmarkedet og den kunnskapen tar vi så i bruk i vår standardprosess for bemanningstjenester.

Krav profil og
analyse

Vår forståelse av bedriftens situasjon og kravprofil for den spesifikke rollen er en viktig komponent for en leveranse av høy kvalitet og en vellykket rekrutteringsprosess.

Informasjon om bedriften, rollen, kravprofilen og prosessen er samlet i en presentasjon til kandidaten.

Identifikasjon og
kvalifisering

Vi identifiserer kandidater gjennom ulike kilder som:

 • Kandidater i våre eksisterende nettverk
 • Vår CV-database
 • Sosiale medier

Vi kartlegger potensielle kandidater og bransjer gjennom våre annonser, som ofte er annonsekampanjer.

Verifikasjon, tester og
utvalg

Vi gjennomfører tester og dybdeintervjuer med interessante kandidater, hvor vi gjennomgår deres faglige bakgrunn og kvalifikasjoner samt potensial i rollen og bedriften.

Vi gjennomfører også narkotikatester ved behov og en GDPR-sikret sjekk i strafferegisteret.

Vi presenterer deretter et utvalg av de best egnede kandidatene for deg.

Kundeintervjuer og
fullføring

I dette trinnet møter og intervjuer du de endelige kandidatene og vi fungerer som en klangbunn for begge parter.

På sluttkandidat foretar vi en referansesjekk, samt eventuelle andre kontroller etter avtale med deg.

Oppfølging skjer ukentlig med deg og kandidaten.

Kontaktpersoner

Cecilie Hunvik
Head of Operations Lillestrøm
cecilie.hunvik@logent.no

Mattias Johansson
Head of Operations Vestby
mattias.johansson@logent.no

Roger Bjølgerud
Head of Operations Drammen
roger.bjolgerud@logent.no

Ellos Group er et ledende e-handelskonsern med et bredt utvalg av mote- og hjemmeprodukter. De har hovedkontor og lager i Borås og er aktive i Norden og på utvalgte markeder i Europa.

Personalbehovet varierer mye fra dag til dag med kort varsel, noe som stiller klare krav til at vi som bemanningspartner skal være pålitelige og fleksible i leveransen.

Logent har bidratt med høy grad av fleksibilitet og leveringssikkerhet for å håndtere de store svingningene og fokusert på å holde lav personalomsetning for å skape stabilitet og kvalitet.

NordZucker Group (Nordic Sugar) foredler sukkerroer til sukker og sukkerløsninger for forbrukere og matprodusenter.

Nordic Sugar hadde utfordringer med store sesongvariasjoner som krever høy tilgjengelighet og kompetanserotasjon mellom de ulike avdelingene. Logent bidrar med kompetanse innenfor hele produksjonskjeden samt forståelse for mathåndtering.

Med et dedikert team på stedet, som sikrer kompetanserotasjon og deltakelse i planlegging på stedet, er leveringstiden forkortet. Logent er også blitt en samlende funksjon for de ulike enhetene.

Bli en del av Logent!

Bli en del av Logent!

Reisen som ansatt kan starte på forskjellige steder i ulike deler av selskapet vårt hvor vi nå har cirka 3800 ansatte i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Nederland i 2023. Kom ombord du også, det blir en morsom tur!

Vi tar gjerne kontakt!

Logent AS
Kirkegata 3
2000 Lillestrøm
Tlf: +47 40 70 50 00