Situation
Att välja en automationslösning för att hantera ökad efterfrågan och kortare ledtider har blivit allt vanligare. För många aktörer handlar det om stora investeringar för att på såväl kort som lång sikt klara av att möta sina tillväxt och lönsamhetsmål. En väl designad automationslösning med tillhörande processer och flöden har ofta en effektiviseringseffekt om ca XX% (varierande beroende på bransch och produktflora). Den stora potentialen gör att business caset ofta ser mycket tilltalande ut och samtidigt löser investeringen många operationella utmaningar förknippade med stark tillväxt.

Utmaning
Omställningen från en helt manuell lagerhantering till att exempelvis köra större delar av sitt sortiment genom en Autostore ska inte underskattas. Många aktörer har sett stora utmaningar i att ens möta de utlovande effektiviseringsmålen från automationsleverantörer och intrimningstiden kan ofta sträcka sig över flera år innan man nått dit. En annan utmaning är att bibehålla stabilitet i KPI:er och följa variationsmönster. Många aktörer som nått sin utlovade effektivitet i normaldrift med någorlunda stabila volymer ser snabbt vikande produktivitetstal vid större volymavvikelser tex black week eller semestertider då handeln ofta går ned.

Omställningen till automatiserade lager har stora uppsidor och kan om den hanteras rätt, föregås av adekvat analys och planering, design av processer och flöden ge fantastiska produktivitetstal med ökad lönsamhet på nivåer som en manuell hantering aldrig kunnat uppnå.

Logents erfarenhet
Logent har lång erfarenhet av att analysera, designa, implementera och drifta de flesta automationslösningar på marknaden. Den bereda erfarenheten från alla delar i processen har medfört att vi sitter på unik kunskap för att kunna uppnå ett så optimalt driftsmönster som möjligt. Att man som aktör på marknaden över tid kan uppnå effektivitetstal på runt 80% är inte ovanligt men för att skruva in processer, flöden och plockmönster för att ta även de sista procenten är ofta utmanade och kräver stor förståelse. Logent har i flera fall lyckats drifta sina anläggningar på mycket höga produktivitetsnivåer över tid och även hanterat stora volymvariationer med bibehållen effektivitet.