Effektivitet och kostnadsminskning är frågor som lyfts fram på många företagsledningars dagordning. En strategi som har blivit alltmer populär för att hantera dessa utmaningar är outsourcing av logistikfunktioner till externa leverantörer. Denna artikel utforskar den nära kopplingen mellan logistik och outsourcing samt hur denna dynamiska relation kan gynna företag på dagens marknad.

Kostnadsbesparingar
Outsourcing av logistikfunktioner kan leda till betydande kostnadsbesparingar för företag. Enligt en rapport från Statista har 62% av företagen som outsourcat sin logistik sett en minskning av sina logistikkostnader med upp till 15-20%. Genom att överlåta uppgifter som lagerhantering, transport och distribution till specialiserade leverantörer kan företag dra nytta av deras effektivitet och istället fokusera på kärnverksamheten.

Flexibilitet och skalbarhet
En av de mest betydande fördelarna med outsourcing är den ökade flexibiliteten och skalbarheten som det ger till logistikverksamheten. Externa logistikleverantörer kan anpassa sig till företagets skiftande behov och efterfrågan genom att snabbt justera resurser och kapacitet. Detta möjliggör en smidigare och mer responsiv logistikhantering, vilket är avgörande i dagens snabbrörliga affärsklimat.

Expertis och teknologi
Genom outsourcing kan företag inte bara dra nytta av externa leverantörers specialiserade expertis och avancerade teknologi, utan också av deras breda erfarenhet inom logistikbranschen. En erfaren logistikchef kanske bara genomför en lageretablering eller ett projekt av den magnituden några få gånger under sin karriär, medan externa leverantörer ofta hanterar liknande uppgifter regelbundet. Detta understryker vikten av att utnyttja den samlade erfarenheten hos externa partners för att effektivt hantera och genomföra logistikprojekt.

Dessutom har leverantörer av outsourcing ofta erfarenhet från en mångfald av logistiklösningar, vilket ger dem en bredare syn på möjligheter och utmaningar. Denna variation av erfarenhet möjliggör kreativa och skräddarsydda lösningar som kan optimera logistikflödet på ett sätt som kanske inte hade varit möjligt med en mer begränsad erfarenhet.

Kundnöjdhet
En välfungerande logistik är avgörande för att möta kundernas förväntningar och behov. Genom att outsourca sin logistik till erfarna leverantörer kan företag erbjuda snabbare leveranstider, bättre spårbarhet och överlägsen kundservice. Enligt en studie utförd av Supply Chain Management Review visar 85% av företagen en ökad kundnöjdhet efter att ha outsourcat sin logistik.

Optimera logistiklösningen med Logent
Inom Logent erbjuder vi expertis och stöd för utveckling för hela logistikkedjan. Med 30 driftande lager och logistikverksamheter i norra Europa och kontinuerlig tillväxt, är Logent en pålitlig partner med lång erfarenhet och djup kunskap inom logistikbranschen. Genom att samarbeta med Logent kan företag dra nytta av skräddarsydda lösningar och specialiserad expertis för att optimera sin logistik och öka sin konkurrenskraft på marknaden.

Källa:

Supply Chain Management Review – ”Outsourcing in logistics: why, when, and how?” Källa: Supply Chain Management Review

Statista – ”Share of companies worldwide that outsourced logistics services in 2020, by industry”