Logistik som enabler av AI-utvecklingen

 

I takt med att internet revolutionerade världen och skapade en digital boomerang, där möjligheter och risker kolliderade, skapades en katalysator för innovation, där många idéer testades och affärsmodeller prövades i ljuset av ny teknologi. Nu står artificiell intelligens (AI) redo att ta över scenen som nästa stora teknologiska revolution.

En vinnande sektor spås vara möjliggörarna, dvs de som skapar förutsättningar och bygger infrastruktur för att nyttja tekniken.

Vi ser många olika företag växa fram som antingen utnyttjar AI eller använder begreppet som ett sätt att marknadsföra sig. Emellertid finns det branscher som kommer att förändras djupt av AI. Både genom direkt användning av tekniken och som leverantörer till den nya industrin molntjänster  som nu boostas av AI.

När vi diskuterar AI i dagligt tal, tenderar det att vara en sammanfattande term för alla teknologier som utnyttjar datorresurser för att lösa problem. I denna artikel, fokuserar vi på AI och molntjänster som en katalysator för nya tjänster inom områden som logistik och lagerdrift.

En gemensam nämnare för många av de applikationer vi använder dagligen är att de förutsätter hög överföringskapacitet och förmågan att lagra och bearbeta stora mängder data. Detta gäller till exempel hantering av bildmaterial, videostreaming, kontorsapplikationer på distans och analys av stora datamängder. Det är främst den sistnämnda, analysen av stora datamängder med hjälp av AI, som fortfarande är i sin linda men förväntas växa snabbt. Samtidigt fortsätter traditionella IT-tjänster att växa med fler användare och mer data som behöver lagras och hanteras.

AI:s framfart kräver enorma mängder processorkapacitet och lagringsutrymme. Särskilt självgenererande AI-modeller kommer att kräva betydande resurser. Ju fler företag som får tillgång till verktygen, desto fler applikationer kommer att utvecklas.

Allt sammantaget innebär en ökad efterfrågan på stora ”hyperscale”-datacenter, vilket innebär enorma investeringar i infrastruktur. Utmärkande för ett Hypercale datacenter är att det är jättestort och superskalbart. Ett Hyperscale datacenter kan ha en installerad effekt av över 150 MW, vilket motsvarar behovet hos en medelstor stad. Norden har pekats ut som en utmärkt plats för etablering av datacenter, särskilt hyperscale-datacenter.

Faktorer som det gynnsamma klimatet för kylning av anläggningar, återvinning av värme, hög kvalitet på kommunikationsinfrastruktur, tillgången till välutbildad arbetskraft, hållbar elproduktion från vattenkraft, solenergi, vindkraft och kärnkraft, samt tillgången till mark spelar alla in. Det beräknas att en hyperscale-operatör investerar cirka 10 miljoner dollar per megawatt, vilket resulterar i totala investeringar på upp till 1,5 miljarder dollar för en etablering. Bara alternativräntan på kapitalet uppgår till miljonbelopp per dag,  så nu blir det viktigt att kunna generera intäkter snabbt.

Ett typiskt projekt sträcker sig över flera år och kräver en logistik som kan hantera stora mängder värdefulla komponenter i ett oavbrutet flöde. Alla komponenter för ett datacenter kommer från olika delar av världen och kräver tullhantering, kvalitetskontroller och mellanlagring innan de slutligen monteras samman. Logistiken måste vara effektiv, säker och i linje med gällande tull- och importregler.

Effektiv Logistik i Fokus

Logent är del i den snabba utvecklingen och är logistikpartner till en av de största etableringarna som just nu pågår där Logent är en del i uppbyggnaden av den nya industrin.

Ett exempel på framgångsrik logistik i detta sammanhang är Logents samarbete med en ledande aktör inom drift av datahallar. Logent har snabbt etablerat en effektiv logistikfunktion för montering och leverans av dataracks till ett av de största datacentren i Norden. Med över 100 000 servrar som ska installeras inom en begränsad tidsram och i stor volym, spelar Logent en avgörande roll för att säkerställa att flödet fungerar utan avbrott och med hög kvalitet så att uppstarten av centret inte störs.

Genom att bygga starka team och använda sin expertis inom logistik har Logent möjliggjort en smidig etablering och driftsättning av projektet som är unikt stort i sitt slag. Projektet är ett exempel på hur effektiv logistik blir en avgörande framgångsfaktor för komplexa infrastrukturprojekt.

 

 

 

 

Källor:

”The Evolution of Artificial Intelligence: Past, Present, and Future” – Scientific American

”The Economics of Hyperscale Data Centers” – Forbes

”Norden som plats för datacenter: En undersökning av faktorer som påverkar etableringsbeslut” – Nordiska ministerrådet

2024-05-24T09:17:27+00:00
Till toppen