Tullombud

Att skaffa sig en effektiv och enkel tullhantering kan av många företag uppfattas som en svår och komplex process. Som ett oberoende tullombud har vi hjälpt många företag med att transformera tullfrågan från ett ont måste till en stark konkurrensfördel. I denna artikel samlar vi några av våra viktigaste erfarenheter och går igenom hur kostnadsbesparingar kan realiseras och samtidigt skapa förutsättningar för mer effektiva processer.

De vanligaste kostnadsdrivarna i en tullhantering är:

  • Outnyttjad potential i frihandelsavtal och tullnedsättningar
  • Omoderna lösningar med låg nyttjandegrad
  • Outnyttjade returförfaranden
  • Tullhantering lågt prioriterad på agendan

Analys av flöden och behov
Identifiera potential genom analys av import-, export- och eventuella returflöden. Många företag missar att ta del av de olika frihandsavtal som finns. EU har bland annat frihandelsavtal med UK, Bangladesh, Vietnam, Japan och Singapore etc.

Benchmark av nuvarande lösning
Genomför en benchmark av behov och utforska vilka relevanta alternativ som finns på marknaden. Syftet med en benchmark är att kontrollera det pris och den lösningen som används idag. Det är viktigt att vara öppen för förändringar och nyfiken för att hitta den bästa lösningen!

Viktiga aspekter att utvärdera:

  • Interna tidsdrivare kopplat till tullhantering
  • Vilka relevanta aktörer kan tillgodose nuvarande och framtida behov?
  • Hur jobbar andra företag?

Digitaliserad och flexibel lösning
Logistikindustrin har under senare år gått igenom en stor förändring och några nytänkande aktörer har nu riktigt bra digitaliserade lösningar. Det är viktigt att leverantören som sköter tullhanteringen är i framkant och har automatiserade processer på plats samt att de erbjuder de lösningar som passar de aktuella behoven. Det kommer innebära snabbare processer och lägre pris.

Flexibel lösning
I dagens fraktmarknad har det blivit allt viktigare att ha en flexibel lösning. Många företag använder sig idag av 3–4 olika speditörer och transportlösningar för att frakta hem gods från olika delar av världen. Genom att använda ett centraliserat och oberoende tullombud ökar flexibilitet i fraktlösningen och ger ökad kontroll av tulldokumenten.

Leveransvillkor
Det är viktigt att ha kontroll på rådande transportvillkor samt bakomliggande orsak till varför de används. Om en aktör exempelvis använder leveransvillkoret DDP så bör man vara vaksam över vilka tullkostnader det genererar. En vanlig miss är det faktum att tullavgifter baseras på varans värde fram till EU-gräns. En stor potential ligger därför i att dela upp fraktkostnaden fram till EU-gräns och fraktkostnad inom EU i importdeklarationen.

E-handel och returer
Att ha god kostnadskontroll över logistiken är något alla e-handlare vet är viktigt. En attraktiv kalkyl kan bli väsentligt försämrad av returer eller en ostrukturerad tullhanteringsprocess där kostnaderna ökar och eliminerar marginaler. Det är av stor vikt att ha en effektiv process över export- och eventuella returflöden som krävs för e-handelsflöden. För e-handlare som är i behov av leverans- och returlösning har Logent Customs en enkel och effektiv lösning som bidrar till att hålla ned logistikkostnaderna.

Genom att engagera Logent Customs skapas förutsättningar inte bara för att sänka kostnader utan även en ökad lönsamhet genom Logents tillvägagångsätt och automatiserade processer. Som samarbetspartner med Logent skapas även värdefull kompetens internt i bolaget som kan bidra även i frågor gällande inköp, logistik och ekonomi.

Är ditt bolag i behov av stöttning i hur analysen bör gå till är ni varmt välkomna att kontakta Logent Customs för att en komplett och kostnadsfri analys. Logent säkerhetsställer att ni betalar rätt tullavgifter och ger er verksamhet konkreta förslag hur ni kan förbättra effektivitet och kvalité i tullhanteringen.