TEST-SIDA

As previously announced, on 30 June 2023, Logent Group acquiered Logistikas Oy. Since then, we have prepared inter-company integration. As part of the transformation journey, we renew the company’s brand. From 2 October 2023, Logistikas Oy brand will change to Logent Oy.
Slide 1

Beijer Byggmaterial är en av Sveriges ledande aktörer för försäljning av byggmaterial i första hand mot proffssegmentet. Bolaget har haft en kraftig tillväxt de senaste åren och omsatte 2022 ca 10 miljarder SEK.

Beijer var i behov av en ny centrallagerlösning för att säkerställa framtida tillväxt och leveransförmåga. Logent fick uppdraget att designa, implementera och drifta det nya centrallagret i Eskilstuna.

Partnerskapet mellan Beijer och Logent har resulterat i utvecklingen av ett toppmodernt och framtidssäkrat centrallager med automation, tågförbindelse och solceller mm. Anläggning är under uppförande och beräknas tas i drift Q1 2024

Slide 1

NA-KD är ett svenskt modeföretag med fokus på klädförsäljning via e-handel. NA-KD har sedan starten 2015 haft stark tillväxt och bland de 20 snabbast växande företagen i Europa.

NA-KD har sedan 2020 sitt svenska lager i Landskrona som Logent designat, implementerat och idag driftar. NA-KDs kraftiga expansion har skapat behov av att etablera verksamhet längre ut i eruropa och Logent har fått uppgiften att sätta upp även det nya lagret i Nederländerna.

NA-KDs och Logents långsiktiga strategiska partnerskap har lett till etableringen av en ny, toppmodern och självförsörjande fastighet i östra Nederländerna med närhet till tex. den tyska och syd-europeiska marknaden.

Slide 1

Volvo Cars är en global tillverkare av personbilar. Bolaget konstruerar och bygger bilar utifrån delar som tillverkas och levereras i Volvos egna emballage. Emballaget cirkulerar mellan leverantören och Volvos producerande enheter.

Logent fick i uppdrag att designa, implementera och drifta Volvos emballageterminal i anslutning till verksamheten i Torslanda i Göteborg. Anläggningen har hög grad av automatisering med två robotlinor som går dygnet runt.

Den nya anläggningen som Logent satt upp har haft stora positiva effekter för Volvo med >25% kostnadsreducering. Lösningen är skalbar och kan anpassas efter Volvos framtida behov och förändrade volymer. Anläggningen togs i drift 2016.

previous arrow
next arrow

Vi vill gärna komma i kontakt!

Logent AB
Hammarby Kaj 14
120 30 Stockholm